Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Stora Alvaret på Öland, Gynge Alvar Naturreservat

Stora alvaret på Öland omfattar större delen av södra Ölands yta. Denna sammanhängande alvarsmark är indelad i olika byars alvar som vart och ett har sin egen karaktär. Många av byarnas alvarsmarker har blivit naturreservat. Ett av dessa är Gynge alvar, ibland också kallat Resmo alvar. Detta alvar är beläget utefter början på den tvärväg över Stora alvaret som går från Resmo över till Ölands östra sida. Det är ett lättillgängligt alvar med många informationsskyltar och stättor som underlättar att ta sig ut på alvaret. Förmodligen den del av Stora Alvaret som är allra mest besökt. Oavsett årstid finns här alltid storslagna naturupplevelser att ta till sig.

Informationsskyltar och stättor finns på flera platser i Gynge alvar naturreservat som är lättillgängligt utefter en av tvärvägarna över Stora Alvaret på södra Öland.

Vårmorgon vid Möckelmossen, en spännande och fågelrik insjö, som är belägen på Stora Alvaret längst i öster inom Gynge alvar naturreservat.

Betesdjuren som håller alvaret öppet tar en paus i sommarvärmen.

Högsommar på alvaret, all vegetation har inte drabbats av sommartorkan.

Vacker gryning vid tvärvägen över Gynge alvar.

Ljungpiparen är en karaktärsart på alvaret. Här en flock som förbereder sin flytt söderut under sensommaren.

Med lite tur kan man få uppleva havsörn ute på alvaret.

Alvaret ser inbjudande ut även vintertid.

Vintermorgon med rimfrost i den förkrympta tallen på alvaret.

Solnedgång under tidig vår med lite kvarvarande snö på alvaret.

Flera bilder från Gynge alvar naturreservat och från andra naturreservat och naturområden på Öland finns i vår PORTFOLIO här på Fotosidan.

Bilder och texter i denna blogg är skyddade av upphovsrätt och får därför inte användas utan tillstånd.Postat 2019-11-27 17:04 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Bilder från naturreservat på Öland

Öland, solens och vindarnas ö, har en mängd olika naturtyper. Här finns bl.a. det vidsträckta Stora Alvaret på södra delen, den stora lövskogen mittlandsskogen mitt på ön, den karga stenkusten på den nordvästra delen, de unika sjömarkerna vid Östersjökusten och det stora barrskogsområdet i Böda på norra Öland. För att skydda och bevara öländska naturmiljöer har det inrättats ett stort antal naturreservat på ön. För närvarande finns det 88 naturreservat på Öland. Alla dessa naturområden är väl värda ett besök och är i regel lätta att hitta till och har i många fall väl iordninggjorda strövstigar. Vi visar i detta blogginlägg bilder från några av våra favoriter bland de öländska naturreservaten.

Höstfärger vid en strövstig i Karum naturreservat i Ölands mittlandsskog.

Halltorp hage är ett av Ölands mest kända naturreservat. Här finns inte bara gamla ekar och sällsynta skalbaggar. Den ljusa avenbokskogen är också väl värd ett besök.

Det finns flera alvarsmarker på Öland. Det mest kända är Stora Alvaret som upptar en stor del av södra Öland. Flera naturreservat har bildats i olika delar av det Stora Alvaret. Vintern på alvaret har sin speciella charm som här vid naturreservatet Gynge alvar.

Kolugnt i beteshagen i Borgs by naturområde. Egentligen inte något naturreservat men ändå ett för allmänheten lätttillgängligt område i anslutning till fornborgen Gråborg.

Vårflöde

Vårflöde i Övetorp naturreservat i mittlandsskogen.

Strand med kalkstenshällar och kalkstensformationer vid Hunderum i Bödakusten västra naturreservat.

En gammal s.k. skurkvarn i Jordhamn vid stenkusten på nordvästra Öland.

Sommar i Gårdby sandhed naturreservat som är en sällsynt naturtyp som kallas sandstäpp. Här finns ett mycket speciellt växt- och djurliv.

Den gamla vårdkasen på höjdryggen i Högenäs orde naturreservat vid Källa på nordöstra Öland.

I Skeppersäng naturreservat vid Getterum i Bödaskogen finns gott om döda träd.

Östra Vässby sjömarker naturreservat får representera de unika strandängarna på Ölands östra kust med en försommarbild.

Flera bilder från naturreservat och några andra intressanta naturområden på Öland finns i vår PORTFOLIO här på Fotosidan.

Bilder och texter i denna blogg är skyddade av upphovsrätt och får därför inte användas utan tillstånd.Postat 2019-10-11 18:28 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Köpings Klint, Öland

Utmed vägen mellan Borgholm och Köpingsvik på Öland reser sig en mäktig bergsbrant, Köpings Klint. Den består av kalksten och är ett imponerande inslag i landskapsbilden. Den som färdas på vägen kan inte undgå att se och imponeras av bergsformationen. Vid den del av bergsbranten som ligger närmast Köpingsvik går det att ta sig upp på klinten. Här uppe möts man av ett öppet landskap med fantastisk utsikt och av fornlämningar som en påminnelse om platsens historiska betydelse. Utöver de synliga gravarna i form av bl.a. domarringar från järnåldern har det varit både tingsplats och avrättningsplats. En lättvandrad stig leder utefter klinten, men se upp gå inte för nära själva branten. Vill man ha svalka en varm sommardag är detta rätt plats att besöka. Oavsett årstid ger en vandring här en speciell frihetskänsla med den storslagna utsikten över både land och hav.

Den imponerande klinten utmed vägen mellan Borgholm och Köpingsvik

Nedanför klinten betar får som kan vara väldigt nyfikna

Månen ovanför ett upplyst klintparti 

Det mest framträdande när man kommer upp på klinten är de fornlämningar som finns här

Vandrare uppe på klinten i solnedgången en fin sommarkväll

Betesdjur håller landskapet öppet men ibland behövs lite vila

Kargt landskap bara ett stenkast från den hårt trafikerade vägen nedanför

Getväppling är en karaktärsart i de alvarsliknande partierna uppe på klinten

Från klinten har man en fantastisk utsikt över Kalmarsund och Köpingsvik

Avslutningsvis - om någon skulle bli inspirerad till att besöka klinten så ta det lugnt, det är nämligen mycket högt upp.

Flera bilder från Öland och från öländska naturområden finns i min PORTFOLIO här på Fotosidan.

Bilder och texter i denna blogg är skyddade av upphovsrätt och får därför inte användas utan tillstånd.Postat 2016-08-29 08:44 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Tovsipporna vid Lofta på Öland

Tovsippor gillar torra och kalkrika växtplatser. En sådan växtplats finns vid Ölands nordvästra kust alldeles i närheten av Lofta stenbrott. Här finns ett bestånd med riklig förekomst av vilt växande tovsippor alldeles vid stranden av Kalmarsund. Bilderna i detta inlägg är tagna i mitten av maj 2015.

Växtplatsen är vackert belägen vid stranden av Kalmarsund. 

Blommorna vänder sig mot havet i eftermiddagssolen.

De vita blommorna kontrasterar vackert mot den blå himlen.

Vilt växande tovsippor är sällsynta på Öland men de finns på några ytterligare platser. Denna växtplats vid Lofta är dock svår att slå när det gäller vackert läge.

Tovsipporna växer i ett tätt sammanhållet bestånd.

För den som själv vill utforska detta område finns en exakt beskrivning i boken "En guide till Ölands växtvärld" utgiven av Ölands Botaniska Förening.

Flera bilder från Öland och öländska naturområden finns i min PORTFOLIO här på Fotosidan.

Bilder och texter i denna blogg är skyddade av upphovsrätt och får därför inte användas utan tillstånd.Postat 2016-04-03 22:57 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Alvaret vid Skarpa Alby

Vid byn Skarpa Alby på sydöstra Öland ligger Dröstorps naturreservat, mest känt för den gamla ödebyn och mossen. Det finns dock en del annat att se på denna lättillgängliga del av alvaret. En väl tilltagen och bra iordninggjord parkeringsplats i byn Skarpa Alby är en bra utgångspunkt. Här går också en slinga av cykelleden Ölandsleden.

Efter att först ha följt den lättvandrade brukningsvägen rakt ut på alvaret kan man vika av första avtaget mot söder i stället för att följa Ölandsleden till ödebyn. Vi den fortsatta vandringen söderut njuter man av landskapet och kan beskåda bl.a. den geologiska formationen Prästgropen, fornminnet Tornrör, en guldfiskdamm och en naturlig källa m.m. Skyltning saknas så här finns det möjligheter till upptäckter på egen hand. Ett gott råd är att förbereda sig genom att studera kartor, beskrivningar m.m. före vandringen, för även om det är lättvandrat så finns inte de intressanta punkterna alldeles intill vägen (men i närheten). Glöm inte att lyfta blicken på vägen tillbaka, här är det nämligen fin utsikt över byn Skarpa Alby och Gårdby kyrka.

Vägen ut på alvaret vid Skarpa Alby

Den slingrande brukningsvägen på alvaret

Den s.k. Prästgropen är en öppen plats belägen lite lägre än den omgivande terrängen

I maj-juni lyser den ljusblå bergsskrabban fint längs vandringsvägen

Det restaurerade gravröset Tornrör från bronsåldern döljer sig bland enbuskarna vid sidan om brukningsvägen

Den här vattenhålan en liten bit från vägen är värd lite extra uppmärksamhet

Här simmar ett stort antal till synes välmående guldfiskar som uppenbarligen kan överleva här ute på alvaret

Flera bilder från Öland och öländska naturområden finns i min PORTFOLIO här på Fotosidan.

Bilder och texter i denna blogg är skyddade av upphovsrätt och får därför inte användas utan tillstånd.Postat 2015-05-17 11:20 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera
1 2 3 Nästa